Ben jij meer introvert of extravert?

Over het verband tussen persoonlijkheid en conflictbenadering.

Van welke twee persoonlijkheidsstijlen heb jij het meest? Straal jij rust en vertrouwen uit en houd je van diepgravende gesprekken? Of houd je meer van gevarieerdere gespreksonderwerpen en laat jij je als frisse wind graag meevoeren naar luchtigere sferen? Van mensen met een introvert temperament wordt gezegd dat ze in meer of mindere mate de volgende kenmerken bezitten: Bespiegelend, bescheiden, sensitief, naar binnen gericht, bedachtzaam, stil, serieus, introspectief, zacht, voorzichtig, een voorkeur voor het waarnemen van sociale dynamiek. En bij extraverte mensen worden de volgende kenmerken vaker gezien: daadkrachtig, energiek, breedsprakig, sociabel, gezellig, actief, risico nemend, naar buiten gericht, op hun gemak in de schijnwerpers en voorkeur voor het deelnemen aan sociale dynamiek.
Welk temperament je hebt en in welke mate, bepaalt een hoop: Hoe je vriendschappen eruit zien, hoe je het liefst gesprekken voert, hoe je genegenheid toont en welk beroep je kiest (en of je er succesvol in bent).
Het verschil in temperament heeft ook invloed op de manier waarop mensen conflicten benaderen. Introverte mensen hebben over het algemeen wat meer moeite met het tonen van hun emoties. Ze bevinden zich vaak in twee uitersten, in een beheerste toestand of in een toestand waarin ze overweldigd worden door hun emoties. Deze mensen onttrekken zich het liefst aan ruzie. Bij een dreigend conflict gaan deze mensen vaak wat zachter praten, worden vlakker, toonlozer en vertrekken innerlijk naar een (emotioneel) afstandelijkere modus. Extraverte mensen doen precies het tegenovergestelde. Zij hanteren eerder een frontale benadering. Zij stellen zich over het algemeen krachtiger en competitiever op als zij zich niet gehoord of gezien voelen en gaan gemakkelijker de concurrentie aan. Waar de één zich dus kleiner gaat maken en gaat terugtrekken om de sfeer goed te houden en de boosheid van de ander te laten afnemen, wordt de ander juist feller, bozer en confronterender. Het terugtrekken van de een, wakkert de boosheid van de ander aan. Deze voelt zich namelijk nog eenzamer en gekwetster door het terugtrekgedrag. Deze verschillen in conflictstijl kunnen zorgen voor een negatief reactiepatroon waarin mensen vast komen te zitten. Mensen draaien op een gegeven moment kringetjes in een vicieuze cirkel. Ze lijken elkaar steeds minder te begrijpen. Het zichtbare gedrag dat ieder vertoont is een trigger voor de ander. Dit negatieve patroon kan steeds sterker en scherper worden. Uiteindelijk voelen beide personen zich niet gehoord, gezien en begrepen en hun dynamiek kan leiden tot vervreemding (in plaats van emotionele verbinding) en uiteindelijk zelfs tot eenzaamheid binnen een vriendschaps- of liefdesrelatie.
Wat kan helpen is om verder te kijken dan alleen naar elkaars zichtbare gedrag en proberen te kijken en te luisteren naar de onderliggende betekening (ieders onderliggende behoefte). Voor de extraverten ligt de uitdaging om proberen wat rustiger te blijven als er woede opkomt. Diep ademhalen en de persoonlijke behoefte niet als aanval op de ander formuleren maar als neutraal discussiepunt. Een stapje terug. Voor de introverten ligt de taak om hun inlevingsvermogen aan te spreken, te accepteren als ze ongelijk hebben en soms buiten hun veilige grenzen stappen om hun eigen boosheid te uiten. Een stapje naar voren dus. Door rekening te houden met het temperament van de ander tijdens ruzies en conflicten, is de kans groter dat de emotionele verbondenheid behouden blijft.

Chantal van Aarle
Coach & Mediator
Diepenbrocklaan 17
5242 HB Rosmalen (Den Bosch)
Plan je route via Google Maps

Contactgegevens
Bel of WhatsApp: 0611 593 596
Mail: mail@chantalvanaarle.com
Twitter: ChantalAarle
LinkedIn: Chantal van Aarle