Verder na Scheiding

Supportgroep

Scheiden betekent een tijdperk afsluiten en je leven opnieuw vormgeven.

Emotioneel gebeurt er een heleboel en ook in praktisch opzicht wordt er veel van je gevraagd.

Waarom zou je niet wat versterking zoeken bij alles wat je daarin tegenkomt? In dit geval bij anderen die voor gelijke vragen en uitdagingen staan.

Ervaringsgenoten kunnen fungeren als spiegel. Ze kunnen je helpen met praktische ideeën of bij het op een rij zetten van de gebeurtenissen uit het verleden. Ze kunnen je het gevoel geven dat je niet alleen bent en je laten inzien dat de gevoelens die je hebt heel normaal zijn.

Twee ervaren coaches begeleiden de bijeenkomsten en zorgen voor veiligheid en structuur. Iedere bijeenkomst heeft een ander thema en er is voldoende gelegenheid voor eigen inbreng.

Programma
Kennismakingsbijeenkomst
Bijeenkomst 1  Verleden: Wat is er gebeurd?
Bijeenkomst 2  Verleden: De brokstukken
Bijeenkomst 3  Heden: Waar ben je nu?
Bijeenkomst 4  Heden: Hoe breng je je leven weer in balans?
Bijeenkomst 5  Toekomst: Communiceren en samenwerken
Bijeenkomst 6  Toekomst: Betekenis geven en verder gaan
Wil jij meedoen?
6 bijeenkomsten in een jaar
Donderdag van 19 tot 22 uur
Locatie Rosmalen
€ 75 per bijeenkomst
Max. 8-10 deelnemers per groep
Ex-partners evt apart ingedeeld
Aanmelden?
Telefonisch, per mail of  via het contactformulier kun je je voor de eerstvolgende supportgroep aanmelden
Data bijeenkomsten
Do 5 maart 2020 kennismaking 
overige data 16 april,
28 mei, 9 juli, 3 september,
15 oktober, 26 november
Heb je vragen?
Chantal van Aarle 06 1159 3596
mail@chantalvanaarle.com
Tineke Stek 06 5536 4702
tweevoud@tinekestek.nl
De Coaches